8 kroků k založení start-upu

16 . října 2023

Pokud máte hlavu plnou nápadů, které vám nedávají spát, může být pro vás úlevné začít podnikat a vaše myšlenky přivést k životu. Na co byste měli myslet a jaké kroky podniknout, když se rozhodnete založit start-up?


1. Zhodnoťte své dovednosti

Pro založení start-upu potřebujete vysokou míru odhodlání. Zhodnoťte tedy své dovednosti a zaměřte se převážně na ty, které vám v podnikání a založení start-upové společnosti budou ku prospěchu.

Většinou jsou za podnikatelské vlastnosti považovány vášeň, zápal, kreativita, motivace a také sebedisciplína, flexibilita a schopnost umět plánovat. Pokud jste osoba, která se nebojí riskovat a umí se vypořádat s problémy a výzvami, můžete mít silnou konkurenční výhodu. Proto je velmi důležité si projít své dovednosti i vlastnosti a zamyslet se nad nimi i z pohledu různých životních situací, které se vám už staly nebo stát mohou.

2. Start-up s jasnou vizí

Vize je jedním ze základních pilířů vašeho podnikání. Určuje všechny základní aspekty, o čem podnikání bude, kam chcete směřovat, čeho dosáhnout. Důležité je, aby byla vize opravdu určitá. Abyste to, čeho chcete dosáhnout, viděli v jasných barvách přesně tak, jako by už to byla skutečnost.

Na jasně stanovené vizi pak závisí další plánování, celý model a strategie vašeho podnikání. Na základě vize pak můžete zachytit  a působit přesně na ty emoce, které potřebujete u svých klientů zasáhnout.

3. Vytvořte si business plán

Jakmile máte jasně uchopenou vizi, potřebujete k ní vybudovat i podnikatelský plán. Ten by měl podrobně popisovat to, co nabízíte, informace o vašem odvětví, jaké provádíte operace, jak jste na tom s financemi apod.

Vytvoření business plánu je pro start-up naprosto klíčové, abyste vůbec zjistili, jaké bude potřeba financování vašeho projektu. Možná si na něj budete muset vzít půjčku. A pokud dokážete jasně vysvětlit, na co budou peníze použity a proč je potřebujete, získáte tím nespornou výhodu.

4. Analyzujte trh

Založení start-upu věnujte opravdu spoustu promýšlení. Analyzujte prostředí, kde chcete svou firmu rozjet, a také stav odvětví, ve kterém začnete podnikat. Jaká je velikost vašeho trhu, kdo je cílovka, jaká je struktura trhu a předpokládaný růst, kdo je vaše konkurence. To je jen několik příkladů, na které byste neměli zapomínat. Cílem celkové analýzy je zjištění, zda máte dostatek příležitostí k tomu, aby měl váš start-up dostatečnou podporu.

Proveďte také ověření nápadu. Zeptejte se potenciálních zákazníků, proč by měli zrovna vaši společnost preferovat, nakupovat vaše výrobky apod. Využívejte také zkušeností od jiných podnikatelů, kteří zakládali firmu a jsou úspěšní. Budujte vztahy a buďte součástí komunit s dalšími podnikateli, kteří vám mohou pomoci s brainstormingem i celkovou analýzou.

5. Budujte svou základnu zákazníků

Už v bodě s analýzou trhu jsme psali o zákaznících. Je to velmi důležitá část pro start-up. Budujte zákaznickou základnu, protože takoví zákazníci zvýší vaše prodejebudují důvěryhodnost vaší značky, mohou vás dále doporučit dalším lidem, které mají ve svém okolí.

Buďte tedy konzistentní v nabízení svých produktů nebo služeb, dbejte na dobrou značku vaší společnosti i vás samotných. Vyšperkujte zákaznický servis, protože když dáte lidem něco navíc, budou se vždycky rádi vracet. Sledujte očekávání svých zákazníků a jak se mění v návaznosti na různá období. Nezapomínejte ani na zpětnou vazbu, kterou vám vaši klienti mohou předat. Zpětná vazba od vašich zákazníků je velmi cenná, pokud je konstruktivní a vy se jí skutečně zaobíráte. Můžete tak posílit svou značku i zákaznickou základnu.

6. Legislativní záležitosti

Nezapomínejte na to, že podnikání s sebou přináší i několik legislativních záležitostí, které se vyplatí dodržovat. Zajistěte, abyste splňovali všechny právní i daňové povinnosti. Pro splnění těchto záležitostí je dobré se obrátit i na právníka, který vám se vším potřebným pomůže. Jedná se například o žádost o živnostenské oprávnění, registraci názvu vaší společnosti, podání žádosti o ochrannou známku nebo seznámení se se všemi potřebnými druhy předpisů.

7. Start-up a marketingový plán

Další z důležitých plánů je ten marketingový. Marketing vám pomůže s viditelností na trhu nebo odlišením se od konkurence. Díky dobrému marketingovému plánu můžete efektivněji vytvářet vztah se zákazníky a budovat jejich důvěru. Pracujte na značce vašeho start-upu, zviditelněte se, přilákejte nové zákazníky a posilujte pověst vaší firmy. S tím vším vám může efektivní marketing pomoci.

Nebojte se tedy využívat všech dostupných, a hlavně relevantních sociálních sítí. Nabídněte klientům něco navíc a účastněte se různých networkingových akcí, aby bylo jméno vaší společnosti vidět na co nejvíce místech.

8. Flexibilita a inovace

V neposlední řadě myslete na to, že obchod je proměnlivý. Budete tedy muset být připraveni na změny, které se i vás mohou na poli businessu dotknout. Se zkoumáním trhu určitě nepřestávejte a myslete dopředu, opět je pro vás důležitá zpětná vazba vašich zákazníků a pozorování i jejich očekávání.

Pohybujte se co nejvíce v oboru vašeho podnikání, sledujte i konkurenci a to, co je trendy nebo se trendem brzy stane. Buďte otevřeni tomu, že se časem přizpůsobíte trhu, může vám to zajistit fungování na několik dalších let dopředu.

I přes spoustu povinností, které se se založením start-upu pojí, je to vzrušující cesta plná výzev a příležitostí. Pokud máte vášeň a zápal uskutečnit některý ze svých nápadů a jste ochotni tvrdě pracovat, jděte do toho a dosáhněte kýžených úspěchů.

Založením start-upu můžete mít nejen finanční úspěch, ale také vytvořit něco, co má dopad na velkou část lidí nebo dokonce světa. Nebojte se tedy udělat ten první krok, věřte své vizi a začněte pracovat na svém snu.

Zdroj: Portal.pohoda.cz