Co se zvýší v roce 2021 spolu s minimální mzdou?

27 . listopadu 2020

Zvýšení minimální mzdy ovlivní i další oblasti. Spolu s ní se zvýší v roce 2021 také zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů a dopady bude mít taktéž do daní z příjmů. Konkrétně na školkovné, daňový bonus či hranici pro osvobození důchodů.

Minimální mzda se od 1. 1. 2021 zvyšuje z letošních 14.600 Kč na 15.200 Kč a odpovídajícím způsobem se zvyšují i částky zaručené mzdy. Zaručená mzda může od roku 2021 činit až 30.400 Kč. Například pro 3. kategorií prací, kam patří mimo jiné číšník či holič/kadeřník, zaručená mzda vzroste z letošních 17.800 Kč na 18.500 Kč. Podrobnější informace se dozvíte v článku Minimální mzda se v roce 2021 opět zvýší.

Od výše minimální mzdy se ale odvíjí například také platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů („OBZP“), která v roce 2020 činila 1.971 Kč, a od 1. 1. 2021 se zvyšuje na 2.052 Kč za měsíc.

Zvýšení minimální mzdy má dopady i do daní z příjmů. Zvýšení částek či limitů tedy můžeme očekávat v příštím roce u následujících oblastí.

Školkovné pro rok 2020 činí až 14.600 Kč na jedno dítě, za rok 2021 jej bude možné uplatnit až v částce 15.200 Kč na jedno dítě.

Změní se taktéž hranice příjmů, které musí být dosaženo pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě dle § 35c zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Podle § 6 nebo § 7 ZDP je nutné dosáhnout příjmů alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy – tedy alespoň ve výši 87.600 Kč pro rok 2020, resp. 91.200 Kč pro rok 2021. Od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohledňují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 ZDP nebo z nájmu podle § 9 ZDP.

Pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP je podmínkou dosažení příjmů v daném měsíci od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzdy. V roce 2021 tedy příjmů alespoň 7.600 Kč za měsíc (za rok 2020 příjmů 7.300 Kč za měsíc).

Zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) se běžných důchodů příliš netýká. Osvobozen je roční důchod do výše 525.600 Kč za rok 2020, resp. do výše 547.200 Kč za rok 2021, což odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu 45.600 Kč.

 

 

 

Zdroj: Portál Pohoda