Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena

5 . října 2020

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena od 26. září 2020, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí tedy nemusíme platit, pokud návrh na vklad do katastru nemovitostí byl provedený 26. září 2020 a později, ani tehdy, když lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 31. března 2020 nebo později.

Když jsme již zaplatili, podáme žádost

Pokud jsme již daň zaplatili, finanční úřad nám úhradu vrátí pouze na základě podané žádosti. Podáme ji u místně příslušného správce daně. Můžeme ji podat elektroniky nebo písemně (stačí prostý dopis s vlastnoručním podpisem).

Pokud se nás zrušení daně týká a zatím jsme nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemáme již vůči správci daně žádné povinnosti.

 

Zdroj: jakpodnikat.cz