Daňová úleva pro zaměstnance a podpora pracujících rodin s dětmi v roce 2021

6 . ledna 2021

Pro zaměstnance.
Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou
výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení a zprůhlednění daňového systému.
Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané
z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární zvýšení daně.
Této sazbě bude podléhat část základu daně nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá
4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Více než 4 milionům zaměstnancům se
sníží daně o čtvrtinu, a to i zaměstnancům pobírajícím minimální mzdu.
Nejen zaměstnanci si navíc od příštího roku polepší o 3 000 Kč, resp. o 6 000 Kč díky
zvýšení základní slevy na poplatníka. Parlament schválil výši slevy na 27 840 Kč v roce
2021 a 30 840 Kč v roce 2022.

Podpora pracujících rodin s dětmi
U daňového bonusu pro děti dojde ke zrušení zastropování částky, tzn., že jeho výše
bude vyplácena bez stávajícího (v roce 2020, pozn. redakce) omezení do částky 60 300
Kč. Podporujeme tím zvýšení příjmů pracujících rodin s více dětmi.

 

zdroj: Ministerstvo financí