Daňový paušál OSVČ (daň a pojištění)

8 . prosince 2020

Paušál OSVČ

Paušál OSVČ je dobrovolná platba částky, která nahrazuje zároveň daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Platí se jedinou částkou v měsíci na jeden účet a je stejná pro každého, kdo chce paušál použít.

Nepotřebujeme účetní/ho, protože nemusíme vést daňovou evidenci ani podávat daňové přiznání. vypočítávat výdaje, stačí evidence příjmů (a pohledávek a investičního majetku).

Nemusíme podat daňové přiznání k dani z příjmu ani Přehledy na zdravotní a sociální pojištění, měl by být podán pouze jedniný formulář. Měly by také odpadnout kontroly.

Kdy se přihlásit

Nejpozději do 10. ledna je třeba se přihlásit.

Jen neplátci s obratem pod 1 milion Kč

Paušál můžeme využít jen tehdy, když nejsme plátcem DPH a náš roční příjem z podnikání nepřesáhne jeden milion Kč.

Měsíčně 5469 Kč v roce 2021

V roce 2021 má být měsíční paušál 5469 Kč.

V této částce je minimální zdravotní pojistné 2393 Kč, minimální sociální pojistné zvýšené o 15%, což dělá 2976 Kč a 100 Kč daň z příjmů.

Komu se paušál vyplatí

Paušální úhrada se nám vyplatí tehdy, když máme samostatnou výdělečnou činnost jako svoji hlavní činnost a náš roční příjem se blíží horní hranici (tedy je o něco menší než 800 tisíc Kč). Dále viz následující odstavec.

Bez slevy na dítě a na manžela/ku

Pokud využijeme paušál, nemůžeme si uplatnit daňové zvýhodnění plynoucí z daňové slevy na manžela či manželku. Nemůžeme využít ani daňovou slevu, ale ani daňový bonus na dítě nebo děti.

Jaká evidence

Musíme stále evidovat své příjmy, protože musíme sledovat, zda se náš obrat nepřehoupne přes hranici jednoho milionu za kalendářní rok. Tím pádem bychom paušální daň nemohli použít.

Zároveň ale musíme také sledovat, zda náš obrat (zjednodušeně příjmy) za 12 předcházejících nepřevýší 1 milion kč, protože v takovém případě bychom se navíc stali plátcem DPH.

Kromě toho budeme evidovat pohledávky ke konci roku a dlouhodobý majetek pro případ, že bychom přecházeli na jiný způsob (třeba výdaje procentem z příjmů).

 

 

zdroj: jakpodnikat.cz