Datové schránky a OSVČ

4 . srpna 2022

 Od roku 2023 všichni OSVČ

Od roku 2023 budou mít všichni OSVČ povinně ze zákona datovou schránku. Povinnosti, které se dosud týkaly jen některých, se budou týkat všech OSVČ.

Povinnosti spojené s povinnou datovou schránkou

1) úřady doručují do datové schránky písemnosti.

2) formulářová podání lze činit jen elektronicky.

Úřady doručují do datové schránky

Po 10 dnech, pokud se do určité doby nikdo do datové schránky nepřihlásí, se zpráva považuje za doručenou.

Daňová přiznání atd. jen elektronicky

Daňová přiznání a další formulářová podání jako třeba přihláška k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů je možné podávat jen elektronicky. To se týká i všech příloh, které s k podání pojí.

 

Zdroj: jakpodnikat.cz