Jak získat investice pro váš start-up?

6 . listopadu 2023

Pro začínající podnikatele je důležité získat potřebné finanční zdroje. I když to může být někdy oříšek, neznamená to, že byste měli podnikání odsunout na druhou kolej. Existuje totiž několik možností, jak financovat svůj projekt, když zrovna začínáte.


Osobní financování a úvěr

K zahájení podnikání můžete využít osobní investici, která zahrnuje vaše úspory nebo jiná aktiva, kterými disponujete.

Dále také můžete využít nabídky různých bank na podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele. Vyberte si z široké nabídky ten, který vám nejvíce sedí, a na stránkách konkrétní banky si zjistěte, jaké jsou podmínky pro čerpání takového úvěru, úrokové sazby a také délka splatnosti.

Pomoc rodiny a přátel

I přesto, že tento způsob může být někdy nepříjemný, stejně se nad ním zamyslete. Pokud máte v rodině člověka, který vás podporuje a může si dovolit půjčit vám finance pro start vašeho podnikání, požádejte jej. Uzavřete si společně ujednání, že jakmile se vaše podnikání stane ziskovým, veškeré peníze mu vrátíte.

Pokud se rozhodnete jít touto cestou, mějte na paměti, že vaše rodina nebo přátelé mohou požadovat kapitál. Myslete i na to, že se jedná o skutečně vážnou záležitost, a proto držte obchodní vztahy s rodinou a přáteli mimo vaši běžnou rovinu. Jednejte s nimi fér a už na začátku si ujasněte, jak budete postupovat, pokud byste nebyli schopni jim půjčku splatit.

Najděte si investora

Jedná se o takzvané angel investory, kteří vám mohou poskytnout kapitál, který potřebujete. Angel investor vám nabídne peníze výměnou za podíl ve vaší společnosti. Většinou se tito investoři chtějí angažovat do chodu společnosti v oblasti obchodních rozhodnutí. Stejně tak mají podíl na zisku, pokud svou společnost po čase prodáte.

Jestliže jste ale se vším výše uvedeným smířeni, je potřeba upoutat jejich pozornost. Mějte tedy vytvořený jasný obchodní plán a dobrou marketingovou strategii. Angel investory můžete najít prostřednictvím online sítí (zejména na LinkedIn).

Crowdfunding

Dalším ze způsobů, jak financovat svůj start-up, je využití crowdfundingu. Stačí, když svůj start-up zveřejníte na online platformě, jedná se třeba o StartEngine nebo SeedInvest. Investoři, kteří budou mít zájem, vám pak pomohou s financováním vašeho projektu.

Než začnete svůj start-up propagovat, ujistěte se, že znáte své publikum, a můžete tak efektivně využít zdroje. Stejně tak zapracujte na propagaci své kampaně. Využijte sociální sítě, případně uspořádejte nějakou networkingovou událost, kde budete svůj byznys propagovat. Nezapomeňte ani na marketing a využijte nejen online, ale i tištěné materiály k propagaci vašeho podnikání.

Start-up inkubátory

Start-up inkubátory jsou zázemím pro začínající start-upy. Inkubátorem může být organizace, společnost nebo univerzita, která poskytuje začínajícím podnikatelům finanční i jiné zdroje. Jde o hotovost, poradenství, marketing, prostory pro podnikání nebo další. Jednoduše vám poskytnou vše, co můžete pro provoz start-upu potřebovat.

Na oplátku jim poskytnete kapitál. Inkubátory ve vás budou věřit a vidí potenciál v tom, co děláte a chtějí z toho profitovat. V České republice pomáhá začínajícím podnikatelům vládní organizace CzechInvest.

Státní dotace a granty

Dobrou možností pro financování start-upu jsou dotace a granty. Můžete využít různé výzvy z různorodých oblastí podnikání. Myslete však na to, že získat grant může být dost náročné a obvykle se setkáte s velkou konkurencí. Kritéria pro získání grantu jsou také často velmi přísná.

Dotace vám pomohou s výzkumem a vývojem, digitalizací, modernizací apod.

Příspěvek na podnikání

Příspěvek na podnikání uděluje úřad práce za účelem motivovat uchazeče v evidenci k založení vlastního podnikání. Pokud budete žádat o příspěvek na podnikání, je potřeba, abyste byli vedeni jako uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce.

Příspěvek můžete využít pro pořízení nezbytně nutného vybavení k podnikání. Toto vybavení můžete nakoupit až po uzavření dohody s úřadem práce a musíte si jej nechat po celou dobu účinnosti dohody. Tato smlouva je uzavírána na jeden až dva roky.

Abyste tento příspěvek získali, musíte mít vypracovaný podnikatelský plán a doložit potvrzení o tom, že nemáte nedoplatky na daních, zdravotním a sociálním pojištění.

Zdroj: portal.pohoda