Kdy podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020

4 . února 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají především živnostníci / OSVČ, ale v některých případech také zaměstnanci (např. pokud jsou zaměstnaní u více zaměstnavatelů současně).

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 je třeba podat do 1. dubna 2021, resp. elektronicky do 3. května 2021. Když přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, termín pro podání daňového přiznání se prodlužuje do 1. 7. 2021.