Konec elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023

6 . ledna 2023

Od roku 2023 skončila povinnost evidovat elektronicky tržby. S dalším provozováním tohoto systému, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele, se již nepočítá. Jak na ukončení EET v programu POHODA a aplikacích mPOHODA a mKasa?


Elektronická evidence tržeb („EET“) od roku 2023 definitivně skončila. Byla zrušena zákonem č. 458/2022 Sb., který vyšel už také ve Sbírce zákonů. Systém EET bude tedy od 1. 1. 2023 nefunkční a tržby nepůjdou evidovat ani dobrovolně.

Právní úprava neruší jen evidenční povinnost samotnou, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o EET. To znamená i povinnost umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek.

EET, která začala fungovat v roce 2016, tak skončí bez náhrady. Máme pro vás návod, jak EET funkce ručně vypnout programu POHODA, a také doporučení, proč začít nejdříve u aplikací mPOHODA či mKasa, pokud některou z nich používáte.

Co se stane, když necháte funkce EET zapnuté?

Při ukončení provozu EET již pokladní zařízení nenaváže spojení se systémem EET. V praxi tedy může docházet k situacím obdobným výpadku internetového připojení, kdy bude pokladním zařízením vystavena účtenka obsahující kód PKP (podpisový kód poplatníka) místo kódu FIK (fiskální identifikační kód).

Při pokusu o opakované zaslání datové zprávy s údaji o evidované tržbě ale potvrzovací zprávu z EET z důvodu vypnutí již neobdržíte. Aby dále nedocházelo k opětovnému spojení, Finanční správa doporučuje na pokladním zařízení vypnutí této funkce.

Jak vypnout EET v mPohodě a mKase

Pro ukončení elektronické evidence tržeb vypněte danou volbu na mobilním zařízení s nainstalovanou aplikací mPOHODA či mKasa, a to na záložce EET v agendě Nastavení.

Před tím je ovšem nutné synchronizovat všechny doklady v aplikacích s programem POHODA a zkontrolovat, zda u dřívějšího odesílání na EET nenastala chyba, a až poté EET vypnout. Pokud vám v aplikacích zůstal nějaký doklad s chybovým stavem EET, nepůjde přenést do Pohody automaticky synchronizací. V takovém případě je nutné kontaktovat naši zákaznickou podporu.

Jak vypnout EET v Pohodě

Podobný postup zvolíte i při ručním vypnutí EET v Pohodě, a to v agendě Globální nastavení/EET. Vypnutím se skryjí související agendy jako např. Profily EET, Elektronická evidence tržeb nebo Uživatelské nastavení sekce EET a nebudou se evidovat stavy pro odeslání na EET apod.

EET v Pohodě vypněte až poté, co se ujistíte, že jste synchronizovali všechny doklady z mobilních aplikací, případně že jste si synchronizaci dat potvrdili se svým klientem.

Zdroj: Portal pohoda