Kontrolní výkaz k DPH

11 . srpna 2014

Od 1.1.2016 (pokud nedojde k dalším změnám) nás čeká v souvislosti s přiznáním DPH další povinný výkaz – kontrolní výkaz. Tento výkaz nahradí některé výkazy, které musíme dnes na finanční úřad posílat.

Kontrolní výkaz bude podávat plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku pro jiného plátce (nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění), a to za zdaňovací období, ve kterém byl povinen přiznat daň.
 
Kontrolní výkaz bude podávat také plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku (nebo který poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění).

Plátce bude povinen podat kontrolní výkaz pouze elektronicky, a to ve formátu XML do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, tedy ve stejném termínu jako přiznání k DPH.