Komplexní mzdová a personální agenda

Pro zpracování personalistiky a mezd si můžete vybrat ze tří variant, obdobně jako u vedení účetnictví:

 

 • Externí zpracování mezd
 • On-line zpracování mezd a persomalistika
 • On-line hostování na serveru

I pro mzdovou oblast vedení účetnictví platí, že nestačí vyplnit výplatní pásku a mzdový list. Jsme připraveni veškeré dokumenty týkající se mezd a persomalistiky zpracovávt elektronicky a zároveň diskrétně, komunikovat s úřady prostřednictvím datové schránky, účastnit se kontrol.

 

Pravidelně v rámci mzdové a personální agendy zpracováváme:

 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců do evidence SSZ a ZP
 • zpracování evidenčních listů
 • zpracování výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • příprava příkazů k úhradě (odvody a platby mezd), eventuelně odeslání elektronickým bankovnictvím
 • roční zúčtování daní (daň ze závislé činnosti, srážková daň)
 • jednání a provádění kontrol SSZ, zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech
 • personální poradenství
 • příprava pracovních smluv a výpovědí
 • vyúčtování cestovních náhrad, použití služebních aut pro soukromé účely, stravenky