Nabytí daru u právnické osoby – veřejně prospěšní poplatníci

21 . července 2014

Veřejně prospěšní poplatníci (dříve poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání) mají i nadále osvobozeny dary (nově bezúplatné příjmy), pokud je použijí pro vymezené účely nebo na kapitálovou dovybavenost.
Pokud nemají žádné zdanitelné příjmy, nemusí ani podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a ani oznamovat, že jim žádná daňová povinnost nevznikla. 
Mnoha spolkům (dříve občanská sdružení) odpadne administrativní starost v podobě podávání daňového přiznání na přijaté dary, byť je do konce roku 2013 stejně nedanily, ale přiznání podávat museli. Od roku 2014 jsou tyto dary považovány za bezúplatný příjem osvobozený od daně z příjmů.