Náhradu mzdy od ledna 2014 vyplácí zaměstnavatel opět po dobu 14 dnů

7 . března 2014

Od ledna 2014 poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Od 15. dne má zaměstnanec nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení.