Od dubna se zvýší životní i existenční minimum

12 . března 2020

Po více než osmi letech dojde od 1. 4. 2020 k navýšení životního a existenčního minima. Životní minimum pro jednotlivce se zvýší na 3 860 Kč, existenční minimum potom na 2 490 Kč.


O 13,2 % se od 1. dubna 2020 zvýší životní a existenční minimum. Dojde k tomu poprvé od roku 2012. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2 490 Kč.

Existenční minimum je hranicí peněžních příjmů, která je nezbytná k zajištění výživy a ostatních základních potřeb na úrovni umožňující přežití. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní a existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení.

Od životního minima se odvozují některé dávky státní sociální podpory závislé na výši příjmů. Jde například o přídavek na dítě a porodné nebo dávky pomoci v hmotné nouzi, což je doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc či příspěvek na živobytí. Významnou roli hraje také v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky.

Tab.: Jak se od 1. dubna 2020 zvýší životní a existenční minimum?

Účinnost
od 1. 1. 2012
Valorizace
od 1. 4. 2020
Rozdíl
Částka životního minima
– jednotlivec
3 410 Kč 3 860 Kč 450 Kč
– první osoba v domácnosti 3 140 Kč 3 550 Kč 410 Kč
– druhá a další osoba v domácnosti,
která není nezaopatřeným dítětem
2 830 Kč 3 200 Kč 370 Kč
– dítě do 6 let 1 740 Kč 1 970 Kč 230 Kč
– dítě od 6 do 15 let 2 140 Kč 2 420 Kč 280 Kč
– dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2 450 Kč 2 770 Kč 320 Kč
Částka existenčního minima 2 200 Kč 2 490 Kč 290 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jak vyplývá z tabulky výše, životní minimum pro jednotlivce se navýší na 3 860 Kč měsíčně. U rodiče samoživitele s jedním dítětem do 6 let životní minimum společně posuzovaných osob vzroste celkem o 640 Kč na 5 520 Kč. U čtyřčlenné úplné rodiny s dětmi ve věku například 8 až 10 let se zvýší o 1 340 Kč na 11 590 Kč.

Samotná výše valorizace vychází z nárůstu příslušného indexu spotřebitelských cen vykázaného Českým statistickým úřadem. Vláda může podle zákona o životním a existenčním minimu tyto částky zvýšit v pravidelném termínu od 1. ledna, pokud příslušný index v rozhodném období (to znamená od posledního zvýšení) přesáhne 5 %. Tato podmínka byla splněna již v roce 2014 a nyní sledovaný index dokonce přesáhl 13 %.

Valorizaci životního a existenčního minima je možné uskutečnit i v mimořádném termínu, což se stalo právě v tomto případě.

Zdroj: portal pohoda