Odběr zboží z EU (reverse-charge)

12 . října 2021

Když jsme neplátce DPH

Jako neplátce DPH, nakupujeme zboží z EU včetně DPH příslušné země (od neplátce bez DPH). DPH nijak neřešíme, ale sledujeme si celkovou hodnotu nákupů od osob registrovaných k dani v jiných státech EU. Pokud ta suma v kalendářním roce přesáhne 326 tisíc Kč (bez DPH), stává se z nás identifikovaná osoba.

Když jsme identifikovaná osoba

Když jsme identifikovaná osoba, tak dodavateli v EU, který je plátcem DPH, sdělíme své DIČ, aby nám prodal zboží bez DPH. To DPH pak musíme my sami vypořádat. Musíme tedy to plnění uvést v daňovém přiznání k DPH a odvést (zaplatit) DPH státu v ČR, je to takzvaný  reverse charge.

Daňové přiznání k DPH se podává vždy do 25. dne po skončení měsíce, kdy plnění proběhlo. Plnění uvedeme na řádku 3 (u snížené sazby na řádku 4) a dopočítáme k němu DPH. Na rozdíl od plátce DPH si nemůžeme uplatnit nárok na odpočet (nepoužíváme řádky 43 a 44). Ale zase máme výhodu, že DPH státu neodvedeme poté, co zboží prodáme.

Kontrolní hlášení ani souhrnné hlášení kvůli tomuto nepodáváme.

Když jsme plátce DPH

Pokud jsme plátce DPH a nakupujeme zboží od dodavatele registrovaného k DPH v jiné zemi EU, můžeme nakoupit bez DPH. Dostáváme se tak do režimu reverse charge a povinnost přiznat a odvést DPH se přenese na nás jako odběratele. Od dodavatele dostaneme a zaplatíme fakturu, kde není uvedena DPH.

daňovém přiznání k DPH uvedeme tato plnění na dvou řádcích, vždy dopočítáme DPH. Na řádku 3 a také na řádku 43. Na jednom řádku DPH přiznáme, na dalším si je vezmeme, takže stát ve výsledku nedostane nic. (Pro sníženou sazbu to je řádek 4 a 44.)

kontrolním hlášení tato plnění uvedeme jednotlivě v části A2, a to bez ohledu na hodnotu plnění. Tedy jednotlivě i plnění pod 10 tisíc Kč.

V souhrnném hlášení tato plnění neuvádíme.

Pokud zaplatíme dodavateli zálohu a přijde nám doklad, tak jej nikde neuvádíme. Do daňového přiznání a do kontrolního hlášení se dává až konečný daňový doklad, na kterém je uvedena celková cena dodávky před odečtením zálohy.

Dnem povinnosti přiznat daň je den, kdy dodavatel vystavil konečnou fakturu. (Kdyby fakturu nevystavil, nebo se někde zatoulala, tak jsme povinni přiznat DPH 15. den následujícího měsíce.)

 

zdroj: jakpodnikat.cz