OSVČ a důchod

10 . října 2022

Kdy a jak do důchodu

Důchod pro OSVČ se počítá jinak než zaměstnancům a vyjde vždy podstatně nižší, než jaký dostane zaměstnanec se srovnatelnými příjmy. Bylo by asi nejlepší vydělávat až do smrti a alespoň nějakým přivýdělkem tento nepoměr doplnit. Jenže i OSVČ je jen člověk, a tím pádem asi toto řešení nebude vždy možné.

Do důchodu se tedy asi moc nepoženeme. Hlavně ne do předčasného, ve kterém nemůžeme moc vydělávat.

Předdůchod přichází v úvahu, pokud stále ještě platíme jen minimální zálohu na zdravotní pojištění. Tato platba by se nám totiž s předdůchodem mohla příjemně snížit.

Řádný starobní důchod

Nárok na starobní důchod máme tehdy, když splníme podmínku věku a doby pojištění.

Výše důchodu se spočítá z určitého procenta našich výdělků, ne z celé sumy. Pokud jsme na sociálním pojištění odváděli jako OSVČ jen minimální zálohy, bude náš důchod velmi nízký, nižší než dostane zaměstnanec pracující za minimální mzdu. Bude zhruba takový, jako bychom pracovali jako zaměstnanec na zkrácený úvazek za necelých 10 tisíc Kč měsíčně.

 

 

Více k řádnému starobnímu důchodu Starobní důchod.

Předčasný důchod

Předčasný důchod je výhodný a můžeme jej využít tehdy, když už dále nechceme podnikat.  A nebo když můžeme své podnikání umenšit tak, aby zisk činil jen maximálně cca 85 tisíc Kč za rok (přesná cifra viz Nízký zisk.) Jakmile dosáhneme na řádný starobní důchod, můžeme své podnikání a zisky opět plně rozvinout.

Po dobu předčasného důchodu neplatíme sociální pojištění a zdravotní pojištění platíme jen z opravdu dosaženého zisku jako osoba s vedlejšími příjmy, takže i tady výrazně ušetříme, nemusíme platit minimální zálohy.

Starobní důchod se nám díky předčasnému odchodu do penze zkrátí a to zkrácení je trvalé.

Předdůchod

Předdůchod můžeme použít tehdy, když jsme si na něj naspořili na svém doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijní připojištění). Má tu výhodu, že můžeme i nadále neomezeně podnikat a přitom se na nás částečně nahlíží jako na důchodce.

To „částečně“ znamená, že zdravotní pojištění platíme jen ze skutečně dosaženého zisku, nemusíme ctít minimální zálohy. Sociální pojištění ale platit musíme, a to jako OSVČ, která má hlavní činnost – tedy nejméně minimální zálohy (s vysokým ziskem ještě víc).

Během předdůchodu nám plynou měsíční platby předdůchodu, které ale nejsou vypláceny „ze státního“, ale z toho, co jsme si naspořili na vlastním doplňkovém penzijním spoření (= penzijní připojištění). Ještě před započetím předdůchodu tam musíme mít dost peněz, celou částku, aby pokryla celý náš předdůchod, přesněji viz Předdůchod.

Na starobní důchod najedeme ve chvíli, kdy na něj máme v řádném termínu nárok. Nebude zkrácený, ale plný (tedy tak, jak nám to podle státu vychází).

Zdroj: jakpodnikat