Paušální daň

6 . ledna 2021

Jednodušší řešení při živnostníky: místo třech odvodů jeden

Paušální daň přinese živnostníkům a podnikatelům z řad OSVČ možnost
prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů fyzických osob,
sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému. Pro rok 2021 činí paušální daň 5.469
korun měsíčně. V částce je zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2.393 Kč a daň z příjmů
fyzických osob ve výši 100 Kč, která kompenzuje navýšené minimální sociální pojistné
o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 2.976 Kč.

Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník ušetří nemalé finanční prostředky i tím,
že už nemusí platit účetní služby. Odpadne také nadměrná byrokratická zátěž –
živnostník už nebude muset podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a
přehledy pojistného a také odpadne důvod k většině kontrol finančním úřadem.
Paušální daň bude fungovat zcela na dobrovolné bázi. Přihlásit se k ní mohou
živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ s ročním příjmem z podnikání do 1 milionu Kč a
neplátci DPH. S přihlášením k paušální dani ale nebude možné uplatňovat další daňové
slevy a úlevy. Do paušálního režimu může vstoupit podnikatel na základě podání
jednoduchého formulářového oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to na místně
příslušný finanční úřad nejpozději do 11. ledna 2021. Formulář najdete na stránkách
Finanční správy

 

zdroj: Ministerstvo financí