Placení daně z nemovitých věcí na rok 2022

24 . května 2022

Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 připadá jako každý rok na poslední květnový den. Dokdy můžete očekávat složenku, pokud jste ji ještě nedostali, a jak daň správně zaplatit, se dozvíte v následujícím článku.


Rozesílání složenek pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 je v plném proudu. První obálky začala rozesílat Finanční správa již koncem dubna. Složenky s údaji k zaplacení daně z nemovitých věcí můžete očekávat nejpozději 25. května.

Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a daň nemá vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce jen jednu složenku – platby za všechny nemovité věci v kraji se sečtou dohromady. Kdo vlastní nemovité věci na území různých krajů, nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, bude mít v obálce složenek více.

Na složenkách je předtištěný bankovní účet finančního úřadu, na který daň platíte, včetně předčíslí a kódu banky. Pozor, složenka nepřijde těm, kteří mají datovou schránku nebo platí daň přes SIPO, a dále těm, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně na e-mail, popřípadě je výše daně do 30 Kč.

Aby vám chodila složenka do e-mailu ve formátu PDF, stačí vyplnit tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ a předat finančnímu úřadu. V PDF příloze najdete potom veškeré informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku, údaje pro placení daně a QR kód, který umožňuje platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Pro zaslání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem na dané zdaňovací období musí být žádost podána finančnímu úřadu nejpozději 15. března zdaňovacího období. Pokud ji tedy vyplníte například nyní v květnu, začne vám chodit složenka do e-mailu až od příštího roku.

Jak daň z nemovitých věcí na rok 2022 zaplatit?

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na rok 2022 končí 31. května. V případě, že částka daně nepřesáhne 5 000 Kč, je splatná celá do 31. května 2022. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května 2022 a do 30. listopadu 2022). Ale je možné daň uhradit i najednou v termínu do 31. května 2022.

Jak můžete daň z nemovitých věcí zaplatit? Na výběr máte několik možností:

  • bezhotovostním převodem z účtu,
  • na poště – buď daňovou složenkou bez poplatku (platí pouze pro fyzické osoby), nebo běžnou složenkou,
  • prostřednictvím SIPO – tato možnost platí pouze pro ty, kdo se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2022. V případě, že byste chtěli daň od příštího roku tímto způsobem platit, je třeba vyplnit tiskopis „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a odevzdat na finančním úřadě.

zdroj: portal.pohoda