Podání přiznání k dani z příjmu a k pojistnému na důchodové spoření

28 . června 2014

Pro poplatníky, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává daňový poradce, je termín pro podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně (za rok 2013) 1.7.2014.

Stejný termín platí i pro podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření (opět má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce).