Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ, úřad práce

3 . listopadu 2020

OSVČ má nárok na podporu

Jsme-li OSVČ a musíme z nějakého důvodu přerušit nebo ukončit samostatnou výdělečnou činnost, máme nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ale jen tehdy, když jsme platili sociální pojištění aspoň 12 měsíců v předchozích dvou letech.

Jak se evidovat na úřadu práce

Pro zařazení do evidence úřadu práce je třeba, abychom vyplnili dvě žádosti:

1) Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání)

2) Žádost o podporu v nezaměstnanosti

Vyplněné žádosti doručíme na Úřad práce v místě bydliště datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem, pomocí interaktivních formulářů. Pokud nemáme datovku ani elektronický podpis, pošleme to emailem, ale do 5 kalendářních dnů to musíme doručit ještě i písemně poštou nebo do schránky Úřadu práce. Nebo žádosti pošleme přímo rovnou poštou nebo hodíme do schránky na budově Úřadu práce.

Do evidence Úřadu práce budeme zapsáni ode dne, kdy jsme podali žádost o zprostředkování zaměstnání. Pokud to uděláme do tří dnů od přerušení nebo ukončení podnikání, budeme zařazeni hned od následujícího dne.

Pokud chceme brát podporu v nezaměstnanosti, musíme podat obě výše uvedené žádosti, tedy i žádost o zprostředkování zaměstnání. Nestačí jen žádost o podporu.

Podmínky nároku na podporu

Nárok na podporu máme tehdy, když doložíme, že jsme v posledních 2 letech před evidencí na Úřadu práce získali dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. Nebo kombinací obojího. Stačí tedy, když jsme byli během předchozích dvou let alespoň 12 měsíců OSVČ a ze své činnosti jsme odvedli sociální pojištění.

 

 

 

 

zdroj: jakpodnikat.cz