Minimální zálohy pro OSVČ – 2021

8 . prosince 2020

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti 2021

V roce 2021 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2 544 Kč na 2 588 Kč.

Minimální záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti 2021

Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2021 z 2 352 Kč na 2 393 Kč.

Minimální pojistné na nemocenské pojištění 2021

Minimální pojistné na nemocenské pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost v roce 2020 je 126 Kč měsíčně a v roce 2021 vzroste na 147 Kč měsíčně.