Přehled změn na rok 2016

14 . ledna 2016

Finanční správa ČR připravila přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940

 

Najdete zde např. změny v oblasti daně z příjmů a dalších navazujících zákonů, změny zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. 1. 2016, změny daně z nemovitých věcí, změny v daňovém řádu atd.