Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ – prodloužený termín

14 . července 2017

Pokud nám daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2016 zpracoval daňový poradce, podáme příslušné OSSZ a své zdravotní pojišťovně přehledy za rok 2016 do 31.7.2017. Pojistné doplatíme do 8 dnů od podání přehledů.