Přiznání k dani z příjmů za rok 2013

11 . června 2014

Blíží se termín pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013 a úhrady daně za toto období (pokud poplatník nemá povinný audit a přiznání předkládá sám). 1.4. 2014 je zároveň termín pro podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření za rok 2013 a úhrady pojistného.