Silniční daň. Kdy ji musíte platit a jak se počítá

6 . února 2020

Používáte auto k samostatně výdělečné činnosti? Pak musíte platit silniční daň. Nezáleží na tom, jestli je auto zahrnuté v obchodním majetku, jaké uplatňujete výdaje nebo jestli máte nákladní či osobní vůz. Přečtěte si, kdy platit, jak se daň počítá a která vozidla do ní nespadají.

K platbě silniční daně se (podobně jako k plátcovství DPH) jako OSVČ musíte sami registrovat, jakmile vám vznikne povinnost tuto daň odvádět. Tedy od doby, kdy začnete využívat automobil pro účely podnikání. Registrovat se můžete elektronicky prostřednictvím daňového portálu Finanční správy nebo vyplněním růžového formuláře.

Jakmile se zaregistrujete, musíte každý rok podávat daňové přiznání k silniční dani. V termínu do konce ledna následujícího roku. Za rok 2020 tak podáváte přiznání do konce ledna roku 2021. Do stejného data také musíte uhradit případné nedoplatky na dani.

V případě, že máte příjmy jen z pronájmu nemovitosti, silniční daň neplatíte a ani nemusíte odevzdávat daňové přiznání.

Za která vozidla se platí silniční daň

Silniční daň odvádíte za všechna silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, která využíváte pro své podnikání. Existuje ale několik kategorií, které předmětem daně nejsou. Jejich výčet najdete v § 2 zákona o silniční dani. Jsou to například:

 • samojízdné pracovní stroje,
 • traktory a jejich přípojná vozidla,
 • speciální pásová vozidla
 • nebo vozidla se speciální registrační značkou.

Za tato vozidla silniční daň neplatíte a ani nemusíte podávat daňové přiznání.

Je-li vaše vozidlo registrované v cizině, ani z něj silniční daň neodvádíte a nepodáváte kvůli němu daňové přiznání. To samé platí i pro vozidla, která v ČR registrovaná jsou, ale provozujete je pouze v zahraničí.

Další kategorií jsou vozy od silniční daně osvobozené. Za ně sice nemusíte platit daň, ale zůstává vám povinnost podávat daňové přiznání k silniční dani.

Od silniční daně jsou osvobozená zpravidla vozidla (platí jen pro vozidla s maximální hmotností do 12 tun):

 • veřejných služeb jako jsou například požární, policejní, zametací nebo vozidla MHD.
 • která mají méně než čtyři kola a v technickém průkazu jsou vedená jako vozidla kategorie L.
 • jezdící na alternativní pohon, elektřinu, LPG, CNG nebo hybridní pohon.

Všechna osvobozená vozidla najdete v § 3 zákona o silniční dani.

Jak se silniční daň počítá

Základní sazba silniční daně se u osobních aut se stanovuje podle objemu motoru.

Objem motoru auta Roční sazba daně
Do 800 cm3 1 200 Kč
801–1 250 cm3 1 800 Kč
1 251–1 500 cm3 2 400 Kč
1 501–2 000 cm3 3 000 Kč
2 001–3 000 cm3 3 600 Kč
Nad 3 000 cm3 4 200 Kč

U nákladních aut rozhoduje počet náprav a součet největších povolených hmotností na nápravy. Přesné sazby najdete v § 6 zákona o silniční dani.

Výši daně ovlivňuje také stáří auta. Pokud je vaše vozidlo registrováno před méně než 9 lety, máte nárok na slevu:

 • 48 % po dobu prvních 3 let od data první registrace,
 • 40 % po dobu dalších 3 let,
 • 25 % po dobu posledních 3 let.

V případě, že auto bylo registrováno před rokem 1990, daň se naopak navyšuje o 25 %.

Kdo a kdy silniční daň odvádí

Povinnost registrovat se k silniční dani vám vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém auto poprvé použijete pro své podnikání. V případě, že se k dani zaregistrujete později, musíte daň zpětně doplatit.

Za každý měsíc, za který jste měli povinnost z vozu odvést daň (používali jste v tom měsíci auto pro účely podnikání) platíte dvanáctinu roční sazby daně, kterou uvedete v daňovém přiznání (musíte si ji sami vypočítat a určit slevu).

Zálohy na silniční daň pak odvádíte čtyřikrát ročně. V případě, že některé měsíce automobil nepoužíváte, přeplatek vám úřad vrátí po odevzdání daňového přiznání:

 • Do 15. dubna uhradíte daň za leden, únor a březen.
 • Do 15. července za duben, květen a červen.
 • Do 15. října za červenec, srpen a září.
 • Do 15. prosince za říjen a listopad (za prosinec se zálohy neodvádějí a nedoplatek se hradí na konci ledna spolu s daňovým přiznáním).

Zálohy ale můžete zaplatit i dopředu na celý rok.

Silniční daň hradí provozovatel vozidla uvedený v technickém průkazu. Na toto si dejte pozor zejména v případě, že půjčíte vozidlo někomu, kdo jej bude využívat k samostatně výdělečné činnosti. I v takovém případě musíte silniční daň zaplatit vy.

Pokud vyplácíte zaměstnanci cestovní náhrady za pracovní cesty, na které jezdí vlastním autem, musíte zaplatit silniční daň i za toto auto, přestože nejste jeho vlastníkem ani provozovatelem. Daň v takovém případě zaplatíte za každý měsíc, ve kterém se konala alespoň jedna pracovní cesta. Případně můžete využít denní sazbu, která činí 25 korun za jeden den cesty. Způsob odvádění silniční daně však v průběhu roku u stejného vozu nesmíte měnit.

Pokud máte v obchodním majetku vozidlo nad 3,5 tuny určené výlučně k přepravě nákladů, platíte silniční daň bez ohledu na to, jestli jste vozidlo využívali nebo ne. Neplatíte jen za měsíce, kdy byly po celou dobu registrační značky odevzdány do depozitu (dočasné vyřazení vozu z registru).

 

zdroj: money.cz