Sleva na dani pro starobní důchodce

4 . srpna 2014

Pracující starobní důchodci si budou moci opět uplatnit základní slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod.

Více podrobností najdete na webových stránkách Finanční správy ČR: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165