Externí účetnictví a daňová evidence

Na základě Vámi předložených dokladů zpracujeme účetnictví/daňovou evidenci v naší pobočce.

 

Výhody:

 • nepotřebujete vlastní počítač, účetní software ani kancelář
 • je to časově nenáročné řešení
 • jediné, co musíte udělat je v předem domluveném termínu doručit doklady osobně, poštou nebo elektronicky

Nevýhody:

 • nemáte on-line přehled o účetnictví
 • účetní doklady a výkazy jsou Vám k dispozici až po zpracování v domluveném
 • termínu (možnost předání osobně, poštou nebo elektronicky)

Tato služba je určena spíše drobnějším živnostníkům a podnikatelům, kteří v účetnictví nevidí manažerský nástroj, ale požadují pouze splnění své zákonné povinnosti vůči státu.

 

Online účetnictví

Chcete mít on-line přístup k účetnictví a k veškerým dokladů. Přes on-line přístup můžeme účtovat vzdáleně ve Vaší kanceláři. Ani jeden doklad nemusí opustit Váš podnik.

 

Výhody:

 • máte okamžitý on-line přístup do účetnictví a ke všem účetním dokladům a výkazům
 • průběžně můžete sledovat vývoj ekonomických ukazatelů a používat je pro řízenípodniku
 • můžeme zpracovávat účetnictví na vašem účetním systému

Nevýhody:

 • potřebujete vlastní výpočetní techniku a účetní software, musíte se starat o jejich provoz

Tato služba je určena podnikům, které kladou důraz na možnost přístupu k aktuálním ekonomickým výsledkům a kterých je on-line verze nutností z pohledu vnitřní struktury nebo umístění provozovny.

Online hostování na serveru

Nechcete mít dokady u sebe, nechcete se starat o zálohování? Budeme pro Vás vést externí účetnictví a za jednorázový poplatek můžete on-line přistupovat do ekonomického systému z jakéhokoli místa a z počítače.

 

Výhody:  

 • máte okamžitý on-line přístup ke všem účetním dokladům  a výkazům
 • průběžně můžete sledovat vývoj ekonomických ukazatelů a používat je pro řízení podniku
 • nemusíte mít vlastní kancelář ani licenci účetního softwaru, nemusíte se starat o pravidelné aktualizace
 • časově velice nenároční řešení
 • velice flerxibilní z pohledu místa podnikání

Nevýhody:  

 • je potřeba se naučit pracovat s naším účetním SW

Tato služba je určena podnikům, které aktuální ekonomické výsledky k řízení podniku, ale zároveň je pro ně efektivní, že mohou správu účetnictví delegovat externě, eventuelně centralizovat data z více poboček

Účetní audit a účetní supervize

Splnili jste podmínky pro povinný audit? Přebíráte vedení existujícího podniku? Potřebujete „pohled z venku“ na vaše účetní a daňové problémy?

Můžeme nabídnout statutární audit, průběžný audit, due diligence  nebo pouze dohled nad vedením účetnictví.

Účetní „neúčetní“ služby

Pro správné vedení účetnictví a daňovou optimalizaci v současné době potřebujete čím dál víde navazujících administrativních úkonů a činností. Jsme tu od toho, abychom vám pomohli všechny tyto úkoli komplexne zajistit.

 

Mezi nejběžnější budou patřit:

 • správa datových schránek
 • digitalizace dokumentů, účetních uzávěrek a jejich zveřejnění ve sbírce listin
 • prvozápisy, změny a výmazy u rejstříkových soudů
 • zakládání nových společností
 • převody obchodních podílů a likvidace společností
 • zajištění živnostenských oprávnění
 • žádost o vrácení DPH z jiných členských států EU
 • cestovní příkazy a knihy jízd
 • statistické výkazy , INTRASTAT
 • finanční rozpočty a podklady k žádostem o úvěr