Vrácení DPH ze zemí EU

27 . září 2022

Nárok na DPH zaplacené v EU

Jsme-li plátce DPH a zaplatíme DPH v jiném státě EU, ve kterém nemáme sídlo ani provozovnu, můžeme si požádat o vrácení této daně, pokud přijaté plnění použijeme pro účely svého podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Žádost do konce září za loňský rok

Pro vrácení DPH je třeba podat žádost prostřednictvím portálu České daňové správy. K tomu musíme mít:

  • elektronický podpis,
  • oprávnění k přístupu do aplikace (vydá správce daně plátce, přitom přidělení oprávnění může trvat až 15 dnů)

Žádost odešleme elektronicky do 30. září za předešlý rok, ta je pak předána konkrétnímu státu k vyřízení.

Minimální částka

Minimální částka, o kterou můžeme požádat, je:

  • 400 euro, pokud žádáme za období kratší než rok, minimálně však za 3 měsíce
  • 50 euro, pokud žádáme za období jednoho roku nebo období kratší než 3 měsíce, pokud jde o zbytek kalendářního roku                                                                                                                                                    Zdroj: Jakpodnikat.cz