Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2015

13 . února 2016

Pokud jsme měli v roce 2015 zaměstnance, je třeba podat  příslušnému Finančnímu úřadu „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“. Do 29.2.2016 v papírové formě, elektronicky stačí do 20.3.2016.

K vyúčtování je povinná příloha, která mapuje počet zaměstnanců v jednotlivých měsících roku.

Vyúčtování podáme, i když je nulové.