Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

7 . března 2014

Zaměstnavatel se zaměstnanci, kteří jsou účastníky důchodového spoření podá do 1.4.2014 vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013. Toto vyúčtování se podává v souladu s § 26 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření pouze elektronicky.