Záloha na daň z příjmu

9 . září 2014

Pokud naše daň z příjmu za rok 2013 byla vyšší než 150 tisíc Kč, je potřeba do 15.9.2014 zaplatit na účet příslušného finančního úřadu čtvrtletní zálohu ve výši  1/4 předchozí daně.