Zdravotní pojištění v roce 2022

6 . ledna 2022

OSVČ zaplatí v roce 2022 na minimálních zálohách na zdravotní pojištění o 234 korun víc oproti letošnímu roku. Platba za zdravotní pojištění se zvýší také osobám bez zdanitelných příjmů a za zaměstnance, na něž se vztahuje minimální vyměřovací základ.

Minimální záloha pro OSVČ se od 1. ledna 2022 zvýší na 2 627 Kč oproti 2 393 Kč, které platí v roce 2021. Vyšší částku je potřeba uhradit už za leden, termín splatnosti je od 1. ledna do 8. února 2022.

Minimální zálohy se týkají těch OSVČ, které s podnikáním teprve začínají, nebo těch, u kterých nepřesáhl jejich hrubý zisk 12násobek průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2022 se bude jednat o částku 466 932 Kč (38 911 × 12).

Osobám bez zdanitelných příjmů se platby za zdravotní pojištění v roce 2022 taktéž navýší, a to na 2 187 Kč za měsíc (místo 2 052 Kč). Platí pro ně stejný termín splatnosti jako pro OSVČ, tedy za leden je nutné platbu odvést nejpozději do 8. února 2022.

Zvýšení neunikne ani minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného u zaměstnanců. Od 1. 1. 2021 se bude jednat o částku 16 200 Kč a pojistné z této částky bude 2 187 Kč. Pojistné se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za všechny zaměstnance, na které se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Stát zaplatí za své pojištěnce od roku 2022 částku 1 967 Kč oproti 1 767 Kč v roce letošním.

 

zdroj: portal pohoda