Změny u rodičovského příspěvku od ledna 2018

10 . prosince 2017

Rodiče s vyššími příjmy mohou od nového roku vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku rychleji než doposud, pro rodiny s vícerčaty se zvyšuje celková částka příspěvku z 220 000 Kč na 330 000 Kč. Kdo bude chtít novinek využít, bude si muset podat novou žádost.

V průběhu listopadu bude Úřad práce rozesílat dopisy, ve kterých o změnách informuje a vysvětluje, jak postupovat. Změny se totiž týkají i těch, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018. Tyto rodiny, pokud nevyčerpaly celou částku, si mohou v lednu požádat o zvýšení podle nových pravidel.

Kromě zrušení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku si mohou rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nově zvolit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané. Platí ale, že musí provést volbu výše rodičovského příspěvku na příslušném formuláři.

Pokud rodiče chtějí uplatnit nárok na vyšší rodičovský příspěvek na vícerčata, musí podat novou žádost, kde uvedou všechny společně narozené děti. Pokud už rodiny s vícerčaty částku 220 000 Kč vyčerpaly, ale dětem nejsou ještě čytři roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho až do celkové výše 330 000 Kč (nebo do čtyř let věku dětí).

I nadále platí, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně. Pro všechny rodiny, které pobírají rodičovský příspěvek a chtějí změnit výši jeho čerpání, platí, že změnu volby výše čerpání podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018. Bez podání žádosti bude od ledna 2018 dávka vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2017.

Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1. lednu provést všichni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili naposledy. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude možné měnit výši příspěvku opět pouze jednou za tři měsíce, stejně jako doposud.