Zajímavý komentář odborníka k registraci k DPH: http://www.penize.cz/dph/309092-agresivni-registrace-k-dph-je-neudrzitelna

Složenky pro platbu daně z nemovitých věcí rozesílá Finanční správa ČR. Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná: u poplatníků daně číst více...

Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních číst více...

Tuzemské stravné Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP („zaměstnanci v podnikatelské sféře“) nejméně ve výši: číst více...

Finanční správa publikovala na svých stránkách materiál, který obsahuje dílčí informace vybrané na základě dosavadních zkušeností Finanční správy z předchozích číst více...

Přehledy o příjmech OSVČ za rok 2015 podáme do 2.5.2016 příslušné správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Sociální i zdravotní pojištění číst více...

31.3.2016 je termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2015 (doručíme na příslušný finanční úřad) a  pro platbu číst více...

Mezi nejdůležitější změny patří kategorizace účetních jednotek. Kdo je účetní jednotkou definuje  Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 1 odst. 2. Účetní jednotky budou číst více...