Výše a četnost placení záloh na daň z příjmů se jak u fyzických, tak u právnických osob odvíjí od tzv. poslední známé daňové číst více...

Dne 1. 7. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv číst více...

Nově bude poplatníkem vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Od účinnosti novely tedy bude podávat daňové přiznání pouze kupující. číst více...

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, které umožní rychleji čerpat rodičovský příspěvek. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s číst více...

Od roku 2016 se zužuje okruh zařízení, do  nichž můžeme dítě umístit a zároveň využít slevu na dani za umístění číst více...

Při pobírání starobního důchodu můžete být zaměstnáni, podnikat, pronajímat nemovitosti nebo mít jiné zdanitelné příjmy. Příjmy ze zaměstnání – zdaňování číst více...

1.7. 2016 je termín pro podání přiznání pokud nám  daňové přiznání k Dani z příjmu za rok 2015 zpracovává daňový číst více...

Zajímavý komentář odborníka k registraci k DPH: http://www.penize.cz/dph/309092-agresivni-registrace-k-dph-je-neudrzitelna