ČSSZ informuje: Na základě zákona o ukončení důchodového spoření již nebudou jeho účastníci uplatňovat zvláštní sazbu pojistného. Osoby samostatně výdělečně číst více...

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů od číst více...

OSVČ Od 1. 1. 2016 činí minimální měsíční vyměřovací základ 13 503 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro číst více...

Hledáme účetní nebo účetního na zkrácený úvazek. Potřebujeme do týmu parťáka, který bude umět pracovat v SW Pohoda, bude přátelský číst více...

Pokud naše daň z příjmů za rok 2014 převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní či pololetní zálohu na daň z číst více...

Pokud doručíte vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO společně s Vaším spojovacím číslem SIPO na příslušný číst více...

Pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, nevedeme daňovou evidenci, ale vedeme evidenci příjmů a pohledávek. Výdaje pak neuplatňujeme ve skutečné výši, číst více...

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení  Plátce je povinen uvést v kontrolním hlášení předepsané údaje potřebné pro správu daně. Obsahové náležitosti číst více...