Pokud měla firma v roce 2013 zaměstnance, je třeba elektronicky podat na ČSSZ Evidenční listy důchového pojištění za rok 2013 číst více...

Nově bude stavba součástí pozemku, na němž stojí, s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inženýrských sítí, strojů a jiných číst více...

Přehledy o příjmech za rok 2013 je třeba podat správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně do 30.4.2014. Sociální i číst více...

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) na druhé číst více...

Blíží se termín pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013 a úhrady daně za toto období (pokud číst více...

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013 je potřeba podat do 1.4.2014.

Elektronické vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 je potřeba podat do 20.3.2014

Finanční správa s předstihem upozornila na potřebu kontrloly při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů. Od 1.1.2015 budou totiž číst více...