Pokud jste registrováni k dani z příjmů ze závislé činnosti je potřeba do 20.3.2017  elektronicky podat na příslušný Finanční úřad Vyúčtování číst více...

Těsně před koncem loňského roku vyšla ve Sbírce zákonů historicky první novela nového občanského zákoníku (dále jen NOZ), a to pod číslem 460/2016 Sb. Novela číst více...

Pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob je třeba letos použít tiskopis č. 23. Vznikl také nový (zkrácený) tiskopis číst více...

Pokud máme zaměstnance (i na DPP), potřebujeme do 15.2.2017 jejich podpis (kvůli uplatnění slev na dani pro tento rok) na číst více...

Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného. Tedy osob číst více...

Do konce ledna je také potřeba podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve číst více...

Do konce ledna je potřeba podat přiznání k silniční dani za rok 2016 a případně doplatit na účet FÚ. K číst více...

Základní náhrada je u osobních silničních motorových vozidel na 1 km jízdy: 3,80 Kč v roce 2016 3,90 Kč v číst více...