Nově bude poplatníkem vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Od účinnosti novely tedy bude podávat daňové přiznání pouze kupující. číst více...

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, které umožní rychleji čerpat rodičovský příspěvek. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s číst více...

Od roku 2016 se zužuje okruh zařízení, do  nichž můžeme dítě umístit a zároveň využít slevu na dani za umístění číst více...

Při pobírání starobního důchodu můžete být zaměstnáni, podnikat, pronajímat nemovitosti nebo mít jiné zdanitelné příjmy. Příjmy ze zaměstnání – zdaňování číst více...

1.7. 2016 je termín pro podání přiznání pokud nám  daňové přiznání k Dani z příjmu za rok 2015 zpracovává daňový číst více...

Zajímavý komentář odborníka k registraci k DPH: http://www.penize.cz/dph/309092-agresivni-registrace-k-dph-je-neudrzitelna

Složenky pro platbu daně z nemovitých věcí rozesílá Finanční správa ČR. Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná: u poplatníků daně číst více...

Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních číst více...