Změna místní příslušnosti pro daň z přidané hodnoty od 1.9.2016 pro osoby povinné k dani, které nemají na území České číst více...

Od 1. září 2016 mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje, které jsou nutné pro správu certifikátu k evidenci tržeb a číst více...

Výše a četnost placení záloh na daň z příjmů se jak u fyzických, tak u právnických osob odvíjí od tzv. poslední známé daňové číst více...

Dne 1. 7. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv číst více...

Nově bude poplatníkem vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Od účinnosti novely tedy bude podávat daňové přiznání pouze kupující. číst více...

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, které umožní rychleji čerpat rodičovský příspěvek. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s číst více...

Od roku 2016 se zužuje okruh zařízení, do  nichž můžeme dítě umístit a zároveň využít slevu na dani za umístění číst více...

Při pobírání starobního důchodu můžete být zaměstnáni, podnikat, pronajímat nemovitosti nebo mít jiné zdanitelné příjmy. Příjmy ze zaměstnání – zdaňování číst více...