Výše hrubé minimální mzdy základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 9 900 Kč za měsíc nebo číst více...

Finanční správa ČR připravila přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940   Najdete zde např. změny v oblasti daně číst více...

ČSSZ informuje: Na základě zákona o ukončení důchodového spoření již nebudou jeho účastníci uplatňovat zvláštní sazbu pojistného. Osoby samostatně výdělečně číst více...

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů od číst více...

OSVČ Od 1. 1. 2016 činí minimální měsíční vyměřovací základ 13 503 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro číst více...

Hledáme účetní nebo účetního na zkrácený úvazek. Potřebujeme do týmu parťáka, který bude umět pracovat v SW Pohoda, bude přátelský číst více...

Pokud naše daň z příjmů za rok 2014 převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní či pololetní zálohu na daň z číst více...

Pokud doručíte vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO společně s Vaším spojovacím číslem SIPO na příslušný číst více...