Dne 12. dubna 2017 schválila Poslanecká sněmovna ČR ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další číst více...

Přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) se podává příslušnému Fanačnímu úřadu do konce ledna v případě, číst více...

Schválený daňový balíček obsahuje změny v řadě daňových předpisů, zejména v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o DPH a v daňovém řádu, číst více...

Osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly pojištěny v období, za které tento číst více...

Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení, a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z pokut ve číst více...

Pokud jste registrováni k dani z příjmů ze závislé činnosti je potřeba do 20.3.2017  elektronicky podat na příslušný Finanční úřad Vyúčtování číst více...

Těsně před koncem loňského roku vyšla ve Sbírce zákonů historicky první novela nového občanského zákoníku (dále jen NOZ), a to pod číslem 460/2016 Sb. Novela číst více...

Pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob je třeba letos použít tiskopis č. 23. Vznikl také nový (zkrácený) tiskopis číst více...