Vláda schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, tzv. daňový balíček, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Předloha je souborem novel číst více...

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která v roce 2017 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, a to i po část roku, číst více...

Nejzásadnější navrhovanou změnou je novela zákona o dani z příjmů, která mimo jiné ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku. Navrhovaná výše daně z příjmů číst více...

Podnikatelé se ještě za rok 2017 mohou rozhodnout, zda uplatní vyšší nebo nižší výdajové paušály. Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje číst více...

Za rok 2017 musí podat poplatníci přiznání k silniční dani do 31. 1. 2018. Silniční daň se podle zákona o dani silniční (ZDS) vztahuje na vozidla, která jsou registrovaná číst více...

Pro rok 2018 došlo opět ke zvýšení minimálních odvodů. Při výpočtu minimálních vyměřovacích základů pro stanovení záloh pojistného OSVČ se vychází z údajů o průměrné číst více...

Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do středy 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména číst více...

Česká správa sociálního zabezpečení informuje na svých stránkách o novinkách v nemocenském pojištění (http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/171219-novinky-v-nemocenskem-pojisteni-pro-rok-2018.htm): Rok 2018 přinese v oblasti nemocenského pojištění číst více...