Pokud je vaše podnikání pouze vedlejší činností, mohou být vaše příjmy někdy velmi nízké, nebo dokonce nulové. Nezapomeňte ale, že pokud číst více...

Zvýší se daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Zvýšení bude platit zpětně od začátku roku 2021. Vzrostou i přídavky číst více...

Nemocenské pojištění je dobrovolné, to znamená, že se k němu podnikatel může, ale nemusí přihlásit. Kdy a za jakých podmínek tedy vzniká účast na nemocenském pojištění číst více...

Paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci. Jaká jsou pravidla pro jejich uplatnění? A kteří podnikatelé je naopak uplatnit číst více...

Přehledy o příjmech a výdajích (na Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu) podávají všechny fyzické osoby, jež v předcházejícím roce (i jeho části) vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost (dále číst více...

Od 30. dubna mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení nejen rodiče, ale i další příbuzní, a to v hlavní a vedlejší příbuzenské linii. Nejčastěji číst více...

Za jakých podmínek si můžete uplatnit slevu na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč? Jaké příjmy se do vlastního příjmu v limitu 68 000 Kč za rok počítají číst více...

Přiznání k dani silniční se sice odsunulo z konce ledna na 1. 4. 2021. Pokud podáte přiznání k dani silniční nejpozději dne 1. 4. 2021, nevznikne vám letos číst více...