Která plnění jsou předmětem DPH a která ne? Která jsou osvobozena od DPH s nárokem na odpočet a která bez nároku na odpočet? I když to jsou plnění, číst více...

Nárok na DPH zaplacené v EU Jsme-li plátce DPH a zaplatíme DPH v jiném státě EU, ve kterém nemáme sídlo číst více...

Třístranným obchodem je pro účely DPH myšleno uzavření obchodu mezi třemi osobami, které jsou registrované k dani v různých členských státech, a předmětem obchodu číst více...

Zálohy na sociální pojištění Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky číst více...

Zaměstnavatelé, kteří mají zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou, si budou moci poprvé za únor roku 2023 uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění. Jaké číst více...

Zálohy neplatíme na začátku podnikání Zálohy daně z příjmů neplatíme v prvním roce, kdy s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou číst více...

V tomto příspěvku se budeme zabývat výkladem § 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů, který upravuje osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní číst více...

 Od roku 2023 všichni OSVČ Od roku 2023 budou mít všichni OSVČ povinně ze zákona datovou schránku. Povinnosti, které se číst více...