Přehledy o příjmech a výdajích (na Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu) podávají všechny fyzické osoby, jež v předcházejícím roce (i jeho části) vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost (dále číst více...

Od 30. dubna mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení nejen rodiče, ale i další příbuzní, a to v hlavní a vedlejší příbuzenské linii. Nejčastěji číst více...

Za jakých podmínek si můžete uplatnit slevu na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč? Jaké příjmy se do vlastního příjmu v limitu 68 000 Kč za rok počítají číst více...

Přiznání k dani silniční se sice odsunulo z konce ledna na 1. 4. 2021. Pokud podáte přiznání k dani silniční nejpozději dne 1. 4. 2021, nevznikne vám letos číst více...

Ve výplatách za leden se poprvé setkáme se zrušením superhrubé mzdy. Superhrubá mzda s námi byla dlouhých dvanáct let. S letošním rokem jí číst více...

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají především živnostníci / OSVČ, ale v některých případech také zaměstnanci (např. pokud jsou číst více...

Jednodušší řešení při živnostníky: místo třech odvodů jeden Paušální daň přinese živnostníkům a podnikatelům z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné číst více...

Moderní a jednoduché daně: online finanční úřad Na začátku roku 2021 spustí Generální finanční ředitelství na základě novely daňového řádu číst více...