Schválený daňový balíček obsahuje změny v řadě daňových předpisů, zejména v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o DPH a v daňovém řádu, číst více...

Osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly pojištěny v období, za které tento číst více...

Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení, a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z pokut ve číst více...

Pokud jste registrováni k dani z příjmů ze závislé činnosti je potřeba do 20.3.2017  elektronicky podat na příslušný Finanční úřad Vyúčtování číst více...

Těsně před koncem loňského roku vyšla ve Sbírce zákonů historicky první novela nového občanského zákoníku (dále jen NOZ), a to pod číslem 460/2016 Sb. Novela číst více...

Pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob je třeba letos použít tiskopis č. 23. Vznikl také nový (zkrácený) tiskopis číst více...

Pokud máme zaměstnance (i na DPP), potřebujeme do 15.2.2017 jejich podpis (kvůli uplatnění slev na dani pro tento rok) na číst více...

Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se od 1. 1. 2017 týkají všech skupin plátců pojistného. Tedy osob číst více...