Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, tzv. placené volno, a v jakých případech náleží zaměstnanci pouze pracovní volno bez náhrady mzdy, tzv. neplacené číst více...

Kdy a jak do důchodu Důchod pro OSVČ se počítá jinak než zaměstnancům a vyjde vždy podstatně nižší, než jaký číst více...

Která plnění jsou předmětem DPH a která ne? Která jsou osvobozena od DPH s nárokem na odpočet a která bez nároku na odpočet? I když to jsou plnění, číst více...

Nárok na DPH zaplacené v EU Jsme-li plátce DPH a zaplatíme DPH v jiném státě EU, ve kterém nemáme sídlo číst více...

Třístranným obchodem je pro účely DPH myšleno uzavření obchodu mezi třemi osobami, které jsou registrované k dani v různých členských státech, a předmětem obchodu číst více...

Zálohy na sociální pojištění Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky číst více...

Zaměstnavatelé, kteří mají zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou, si budou moci poprvé za únor roku 2023 uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění. Jaké číst více...

Zálohy neplatíme na začátku podnikání Zálohy daně z příjmů neplatíme v prvním roce, kdy s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou číst více...