Výchozím předpokladem pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje je existence kvalitně zpracovaného projektu dle jasně číst více...

Finanční správa se bude v případech závažného podezření na riziko neodvedení daně do státního rozpočtu, při kterých je oprávněna využívat číst více...

Formy a způsoby podání správci daně Daňový subjekt může podat své podání vůči správci daně za stanovených podmínek i pomocí jiných technických prostředků. Od 1. 7. 2017 je přesněji číst více...

Vláda schválila návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se od 1. 1. 2018 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč. Tato číst více...

Finanční správa vydala Informaci k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1.7.2017. Cílem této Informace je seznámení se změnami při číst více...

Novela zákona o zaměstnanosti (s účinností od 29.7.2017) ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce a přináší změny i v oblasti číst více...

Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla číst více...

Pověřeným orgánem na koordinaci integrační politiky cizinců v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na svých oficiálních stránkách (http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam) má užitečné informace k číst více...