Přehled vybraných změn: Změny v pojmosloví Definice „nového dopravního prostředku“ se rozšířila na všechna motorová pozemní vozidla, jsou to tedy i vozidla, která nejsou určena číst více...

Pokud nám daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2016 zpracoval daňový poradce, podáme příslušné OSSZ a své zdravotní pojišťovně přehledy za číst více...

Pokud má poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, je termín pro podání přiznání do 3.7.2017.

Ve Sbírce zákonů byl dne 16.6.2017 pod číslem 170/2017 Sb. publikován zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Daňový číst více...

Mzdové listy se týkají nejen daňových položek v rámci zaměstnancovy mzdy, ale žádný jiný předpis než zákon o daních z příjmů tento pojem nespecifikuje. číst více...

Více podnikatelů může za rok 2017 využít tzv. institut paušální daně. S finančním úřadem si tak budou moci domluvit pevnou výši daně číst více...

Dne 12. dubna 2017 schválila Poslanecká sněmovna ČR ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další číst více...

Přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) se podává příslušnému Fanačnímu úřadu do konce ledna v případě, číst více...