Postupy pro určení státu pojištění v případě přeshraniční práce na dálku (telework), které ČSSZ uplatňuje v souvislosti s pandemií covid-19 Pandemie covid-19 a s číst více...

Od 1. 1. 2023 dojde ke zvýšení minimálního pojistného na sociální, zdravotní i nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Zvýší se i paušální daň. Jak se číst více...

Paušální daň Paušální daň je jediná souhrnná měsíční opakující se platba, pomocí které můžeme jednoduše plnit všechny své povinnosti z číst více...

Jaké příjmy a od jaké hranice je nemusí fyzické osoby uvádět v daňovém přiznání? Kdy ještě mohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování číst více...

Kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, tzv. placené volno, a v jakých případech náleží zaměstnanci pouze pracovní volno bez náhrady mzdy, tzv. neplacené číst více...

Kdy a jak do důchodu Důchod pro OSVČ se počítá jinak než zaměstnancům a vyjde vždy podstatně nižší, než jaký číst více...

Která plnění jsou předmětem DPH a která ne? Která jsou osvobozena od DPH s nárokem na odpočet a která bez nároku na odpočet? I když to jsou plnění, číst více...

Nárok na DPH zaplacené v EU Jsme-li plátce DPH a zaplatíme DPH v jiném státě EU, ve kterém nemáme sídlo číst více...