Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) na třetí číst více...

Pro poplatníky, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává daňový poradce, je termín pro podání přiznání k dani z číst více...

Poplatníkem daně při úplatném převodu nemovitosti je nově nabyvatel, nikoliv převodce. V souvislosti s touto změnou se ruší institut ručitele. Vklady nemovitostí číst více...

Nemovitá věc, včetně práva stavby, je nově zahrnuta pod pojem zboží. Došlo také ke změně při dodání pozemku. V minulosti číst více...

Pokud daň z příjmu za rok 2013 byla vyšší než 30 tisíc Kč (ale méně než 150 tisíc Kč), je číst více...

Přestože bude stavba z občanskoprávního hlediska součástí pozemku, pro účely účetnictví a daně z příjmů se budou nadále evidovat jako číst více...

Pokud měla firma v roce 2013 zaměstnance, je třeba elektronicky podat na ČSSZ Evidenční listy důchového pojištění za rok 2013 číst více...

Nově bude stavba součástí pozemku, na němž stojí, s výjimkou dočasných staveb, podzemních samostatných staveb, inženýrských sítí, strojů a jiných číst více...