Pracující starobní důchodci si budou moci opět uplatnit základní slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na číst více...

Veřejně prospěšní poplatníci (dříve poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání) mají i nadále osvobozeny dary (nově bezúplatné příjmy), pokud je použijí číst více...

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) na třetí číst více...

Pro poplatníky, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává daňový poradce, je termín pro podání přiznání k dani z číst více...

Poplatníkem daně při úplatném převodu nemovitosti je nově nabyvatel, nikoliv převodce. V souvislosti s touto změnou se ruší institut ručitele. Vklady nemovitostí číst více...

Nemovitá věc, včetně práva stavby, je nově zahrnuta pod pojem zboží. Došlo také ke změně při dodání pozemku. V minulosti číst více...

Pokud daň z příjmu za rok 2013 byla vyšší než 30 tisíc Kč (ale méně než 150 tisíc Kč), je číst více...

Přestože bude stavba z občanskoprávního hlediska součástí pozemku, pro účely účetnictví a daně z příjmů se budou nadále evidovat jako číst více...