Pokud naše daň z příjmu za rok 2013 byla vyšší než 150 tisíc Kč, je potřeba do 15.9.2014 zaplatit na číst více...

Od 1.1.2014 je limit pro příležitostné příjmy 30.000,- Kč (dříve to bylo 20.000,- Kč). Znamená to, že pokud součet příjmů číst více...

Česká správa sociálního zabezpečení připravila článek, kde objasňuje deset nejčastějších mýtů o výpočtu a výši důchodů: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-08-13-vysvetlujeme-deset-nejcastejsich-mytu-o-duchodech.htm

Od 1.1.2016 (pokud nedojde k dalším změnám) nás čeká v souvislosti s přiznáním DPH další povinný výkaz – kontrolní výkaz. číst více...

Pracující starobní důchodci si budou moci opět uplatnit základní slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na číst více...

Veřejně prospěšní poplatníci (dříve poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání) mají i nadále osvobozeny dary (nově bezúplatné příjmy), pokud je použijí číst více...

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) na třetí číst více...

Pro poplatníky, kteří mají povinný audit nebo jim přiznání zpracovává daňový poradce, je termín pro podání přiznání k dani z číst více...