Výše hrubé minimální mzdy se od 1. ledna 2015 mění takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 číst více...

S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má číst více...

Za rok 2014 si mohou uplatnit novou slevu všichni rodiče, kteří měli své děti ve školkách a dalších pečujících předškolních číst více...

Daňové zvýhodnění 13 404 Kč ročně (resp. 1 117 Kč měsíčně) na jedno dítě zůstává. Na druhé dítě se zvýší na 1 317 Kč měsíčně (15 804 Kč ročně), na třetí a každé další dítě na 1 417 Kč měsíčně (17 004 Kč číst více...

S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH, vedle dosavadní snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou číst více...

Od 1. ledna 2015 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet číst více...

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního číst více...

Senát schválil zavedení desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty na knihy, kojeneckou výživu a léky včetně veterinárních léčiv. Senát také číst více...